O ContratEch

Historia

Założona w 1996 roku

Spin-off TU Delft

Znany z CyberjEt

Rewolucyjne, zrównoważone i inteligentne czyszczenie

Do powstania ContratEch w 1996 roku doprowadziło wynalezienie sterowanego robota do
czyszczenia zbiorników na Politechnice w Delft. Wynalazca, inż. D.G.F. Verbeek zaczął szukać bardziej ekonomicznego sposobu czyszczenia zbiorników w 1988 r. zgodnie z zaleceniami VROM (Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska).
Później NOVEM (Ministerstwo Holenderskich Przedsiębiorców Energetycznych i Środowiska)
uczestniczyło w pierwszej maszynie testowej. John M. Wijnveldt został zaangażowany do współpracy ze względu na swoją pracę w branży i ta kooperacja doprowadziła do uruchomienia oszczędzającego wodę systemu czyszczenia zbiorników dla firmy VOPAK, który ostatecznie działał pomyślnie przez 17 miesięcy i oszczędził 70% wody do mycia!

Założenie ContratEch Cleaning Solutions

Założycielem obecnego ContratEch Cleaning Solutions BV (CCS) jest John M. Wijnveldt. Zrozumiał on, że mamy do czynienia z absolutnie rewolucyjnym przełomem w automatycznym i zrobotyzowanym czyszczeniu zbiorników (R.CIP)! Wciąż porównuje to do wynalezienia żarówki przez Thomasa Edisona.

Obaj panowie wspólnie założyli nową firmę o nazwie Tank Cleaning Engineering (TCE), aby zapewnić rynkowi wiedzę i patenty. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, renomowane firmy nie widziały absolutnie żadnego interesu w zrezygnowaniu z gotowych rozwiązań składających się z „zraszaczy do trawników” i zainwestować w ten „zielony” wynalazek. Byli nawet gotowi zapłacić za milczenie!

Od 1996 r. intensywnie poszukiwano partnerów, udziałowców i / lub transgranicznych dotacji rządowych, aby upowszechnić ten wynalazek na całym świecie. W końcu okazało się, że tę bitwę musimy stoczyć samotnie. Po przezwyciężeniu wszystkich początkowych przeszkód, sytuacja w ContratEch Cleaning Solutions (CCS) szybko się poprawiła. Wybrano całkowicie nowe podejście, scentralizowano biznes w jednym nowym BV, zatrudniono nowych pracowników, dostosowano i udoskonalono filozofię i misję firmy.

Pierwotny wynalazek, któremu nadano nazwę CyberjEt, został następnie całkowicie przeprojektowany od podstaw, wykorzystując całe zdobyte praktyczne doświadczenie. Współczesny α-jEt® jest zatem wynikiem zapotrzebowania rynku i 25-letniego doświadczenia. To arcydzieło w dziedzinie mechaniki i oprogramowania codziennie udowadnia swoje możliwości w wielu renomowanych firmach i obecnie stopniowo podbija światowe rynki żywności, browarów i farmaceutyków. Ostatni krok w kierunku szybkiego rozwoju dedykowanych programów czyszczenia jest w dużej mierze zawdzięczany wkładowi pochodzącemu od inżynierów Wout’a van Hoek (sprzęt i oprogramowanie) oraz Patrick’a de Bouvere.

Zakres działalności ContratEch Cleaning Solutions

Trzy główne dziedziny działalności ContratEch:

  • Produkcja własnego sprzętu czyszczącego, takiego jak robot czyszczący R.CIP ©, α-jEt®, RFS i IQ Cleaners.
  • Import, eksport i naprawy urządzeń procesowych
  • Doradztwo i inżynieria, zwłaszcza w zakresie czyszczenia, pomp, pobierania próbek i uszczelniania.

Dzięki wachlarzowi umów ramowych możemy zachować elastyczność, obiektywność i konkurencyjność w zakresie doradztwa, napraw i instalacji pod klucz.

Co może ContratEch Cleaning Solutions zrobić dla Ciebie?

ContratEch Cleaning Solutions może zapewnić Twojej firmie tak zwany pełny skan higieniczny, czyli dokładną kontrolę zbiorników i / lub parku maszynowego. Prowadzimy wewnętrzne programy szkoleniowe z zakresu czyszczenia zbiorników przemysłowych. Możemy dostarczyć sprzęt testujący, nawet pompy MDM i Perissinotto. Jesteśmy silnym zespołem, rozwiązującym różne problemy procesowe dzięki naszym IQ Solutions. Jeśli wyjście jeszcze nie istnieje, opracujemy je dla Ciebie!

Tak więc, na wszystko znajdzie się rozwiązanie i podejście. Lubimy myśleć poza istniejącymi ramami, kreatywnie! Podejmiemy się niemal każdego wyzwania, chętnie porozmawiamy z Państwem w celu umówienia osobistego spotkania!