Precisieschoonmaak van kleverige aanslag in tank

Op de locatie van CSK in Leeuwarden maken ze zeven ingrediënten die worden gebruikt in de voedingsmiddelen- industrie. Eén daarvan is het ‘jasje’ om de kaas (ceska coat; kaasdekmiddel). De hiervoor benodigde grondstoffen worden in een menger samengevoegd. Maar omdat het een nogal aanklevende substantie betreft, vormde het schoonmaken van de mengers een groot probleem. Bernard Jansen, teamcoördinator production in Leeuwarden vertelt over de door ContratEch aangedragen oplossing.

“Tot zo’n twee jaar geleden ging er nog letterlijk iemand via een speciaal daar- voor gemaakte steiger de tank in”, ver- telt Jansen. Maar toen in 2007 De 10m3 Nauta-menger werd vervangen door een 22m3 bulkmenger, leek de tijd rijp om ook wat betreft schoonmaak een nieuwe weg in te slaan.

“Alles wordt automatisch aangestuurd, met één druk op de knop kies je het gewenste programma.”

Bernard Jansen

Hygiënisch

Er werd een projectteam samengesteld voor implementatie van de nieuwe menger en de even grote bulktank die er naast staat. Dat team probeerde de ideale situatie te benaderen. In de oude situatie vond een keer per jaar een grote schoonmaak plaats van de voorraadtank en werden de mengers wekelijks zoals boven omschreven gereinigd. Jansen: “We produceren hier direct opvolgend op een voedingspro- ces dus ook wij hebben te maken met steeds strengere hygiëne-eisen.”

De keuze viel niet alleen uit hygiënisch oogpunt op de CyberjEt. Hij vervolgt: “Alles wordt automatisch aangestuurd, met één druk op de knop kies je het gewenste programma.” Bij het installeren wordt rekening gehouden met roerwerk en mangatdeksel, zodat de robotarm precies ‘onthoudt’ welke obstakels hij aantreft bij welk programma. Nu kunnen we na elke batch snel en met minder dan de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid water reinigen. Het programma onthoudt de kenmerken van de laatste batch en weet dus precies op welk niveau hij moet reinigen. Meestal is de tankinhoud 20 m3 of 15 m3 geweest en bestraalt de robotarm precies die lijn op de tankwand.“

Bij het inregelen werd eerst gewerkt met koud water door de CyberjEt te sturen, maar dat bleek niet helemaal efficiënt. Nu reinigt de CyberjEt met 50 graden water. Een experiment met 70-80 graden mislukte, omdat er pakking- problemen optraden. Overigens heeft ContratEch dit inmiddels bij het nieuwe concept aangepast. Jansen toont zich heel tevreden met het eindresultaat nu de menger in 1,5 uur tijd 20 ton coating op een voor alle klanten hygiënisch aanvaardbaar niveau kan produceren.

Volgende stap

“Bijna nergens in de wereld heeft de kaas een ‘jasje’ of, zoals ze het bij CSK noemen, een kaasdekmiddel, behalve in Nederland. Jansen: “Een gedeelte wordt geëxporteerd naar locaties in het buitenland waar ze ‘Nederlandse’ kazen maken, denk aan bijvoorbeeld Edammertjes.”

De coating wordt afgevuld in drums, IBC’s of gaat rechtsreeks de tankwagen in. Dat laatste duurt 28 minuten voor 15 ton en 45 minuten bij 20 ton. Naast de bulkmenger staan drie kleinere mengers voor klantspecifieke producten. Er worden in totaal ongeveer 20 recepturen gemaakt. Naar aanleiding van de goede ervaringen met de CyberjEt overweegt CSK nu een mobiele jet aan te schaffen in 2010 om deze kleinere mengers makkelijk te kunnen schoonmaken.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 november 2020